Betonski proizvodi Matulin

 

Tel.: +385 (0) 1 6289 679

Fax.: +385 (0) 1 6288 125

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tehnička uputa

Postava fert gredica

Kod izrade fert stropnog sustava fert gredice postavljaju se oslanjanjem na nosive zidove ili grede, tako da međusobni osni razmak gredica bude 50 cm. Fert gredice treba postavljati tako da je minimalno nalijeganje opečne pločice na zid 5 cm. Prilikom postave gredica potrebno izvršiti dodatno podupiranje gredica preko podvlaka na maksimalnom razmaku od 150 cm. Podupore trebaju nalijegati na čvrstu i nepopustljivu podlogu, te biti horizontalno ukrućene

Izrada stropnog sustava s fert gredicama

Između fert gredice postavljaju se odgovarajuće opečne ispune visine 14 cm, tako da čvrsto i direktno svojim istakom naliježu na rubove fert gredice.

Tlačna monolitna ploča, iznad stropnih ispuna, armira se minimalno mrežom Q-131 s dužinama fert gredica uključivo do 5,60 m. Stropovi s dužinama fert gredica od 5,80 do 6,60 m armiraju se armaturnom mrežom Q-188, a s dužinama fert gredica od 6,80 – 7,00 m zahtijevaju armiranje mrežom Q-257.

Armaturna mreža mora biti sidrena u horizontalni serklaž po čitavom obodu stropa.

Prilikom izrade fert stropa potrebno je izvoditi poprečno rebro za ukrutu za raspone veće od 4,0 m. Kod raspona fert stropa od 4,0 do 6,0 m d izvodi se jedno rebro za ukrućenje u sredini raspona, dok se kod raspona većih od 6,0 m izvode dva rebra za ukrućenje, u trećinama raspona. Rebra za ukrućenje armiraju se uzdužnom armaturom 4 Æ 10 ili 4 Æ 12 i poprečnom u obliku spona Æ 8/25 cm.

Na nosivim zidovima izvode se horizontalni serklaži, koji se betoniraju istovremeno s monolitnom pločom kako bi se postigla monolitnost cijelokupnog stropnog sustava.

Prije ugradnje betona potrebno je postaviti svu potrebnu armaturu (armaturne zavarene mreže u monolitnom dijelu stropa, te armaturu rebara za ukrutu, greda i horizontalnih serklaža, te po potrebi i ostalu armaturu).

Visina tlačne monolitne ploče s gredicama dužine do 6,20 m izvodi se debljine 5 cm, a s gredicama dužine od 6,40 do 7,00 m debljine 6 cm. Ukupna visina fert stropa za s dužinama fert gredica do 6,20 m iznosi 21 cm, a s dužinama fert gredica od 6,40 - 6,60 m iznosi 22 cm.

Stropovi s dužinama fert gredica od 6,80 do 7,00 m izvode se s prethodnom postavom toplinske izolacije od tvrdog EPS debljine 5 cm iznad opečne ispune i s monolitnom poločom debljine 6 cm, tako da ukupna visina stropa iznosi 27 cm.

Prije betoniranja fert gredice, opečne ispune i ležajeve treba višekratno navlažiti vodom. Ukoliko se beton prevozi kolicima potrebno je prethono postaviti mosnice, kako bi se izbjegao prijevoz direktno preko gredica i ispuna.

Betoniranje stropa može početi tek nakon što ovlaštena osoba utvrdi da je podupiranje, slaganje i armiranje stropnog sustava ispravno izvedeno i o tome izvrši upis u građevinski dnevnik.

Za betoniranje fert stropa koristiti beton vrste C 25/30, Cl 0,20 ili boljih svojstava.

Ugrađeni beton potrebno je zaštiti od isušivanja održavanjem površine betona vidljivo vlažnom polijevanjem vode ili pokrivanje betona vodonepropusnim pokrovom, koji je pričvršćen za rubove kako bi se spriječilo isušivanje betona. Zaštita od isušivanja betona provodi se dok se ne postigne najmanje 50 % proračunske čvrstoće betona.

Djelomično otpuštanje podupora fert gredica, u uobičajenim uvjetima, vrši se nakon sedam do deset dana, odnosno kada beton postigne najmanje 70% proračunske čvrstoće.

Proizvođač:

BETONSKI PROIZVODI MATULIN

vl. Matulin Juras Višnja